ד"ר שרון גת
מומחית סביבתית ואיכות אוויר> למידע המלא