ד"ר שרון גת
ד"ר שרון גת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Years
Title
Institute (City)
Department
1992-5
B.Sc.
TAU(Tel-Aviv)
Chemistry
1999-02
M.Sc.
TAU(Tel-Aviv)
Mechanical Engineering
2002-11
Ph.D
TAU(Tel-Aviv)
Mechanical Engineering
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
השירותים שלנו
  • הערכה ובדיקה של איזון חום ואנרגיה במערכות קטנות וגדולות
  • בחינת צריכת האנרגיה הכוללת במפעלים ואיתור אנרגיה שיורית שניתנת לשימוש
  • בניית פתרונות אופטימליים לכל אתגר
  • יישום תוכניות המתמקדות בטכנולוגיות חדשות העושות שימוש באנרגיה שיורית של מפעלים, שיפור יעילות בתהליכים המייצרים וצורכים אנרגיה
  • ניתוח מעברי חום בשבבים אלקטרוניים
חדשות